Culte tous les Dimanches à 15h30

                                                             Adresse : FLM Nantes, 3 rue de la Papotière, 44300 Nantes.Jesosy fb 20170309 10 10 49 saved picture edited

                                           Trasports en commun : FBus 12 et 87 arrêt "Vieux Doulon". Tram 1 arrêt "Landreau". Bus C7 arrêt "Basse Chênaie".

----------------------------------

ALAHADY 28 OKTOBRA 2018

Alitaraflmnantes

                                                                                  14 H 30 :  Sekoly Alahady androany.

                                                                                  15 H 30 : Fotoam-pivavahana misy Asa sy Fampaherezana.

                                                                                  17 H 00 : Firavana.

                                                                                                Tél. 06 84 41 68 39 (Katekista)

---------------------------------------------------------- 

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY (FLM)

SYNODAM-PARITANY EOROPA (SPFLME) - FILEOVANA ILE DE FRANCE - FITANDREMANA LA ROCHELLE

FIANGONANA NANTES (FLM Nantes).

------------------------------------------

TANTARAN’NY FIANGONANA LOTERANA MALAGASY ETO NANTES

« Mitàna mafy ny finoana » Apok. 2.13

Noho ny famindrampon'Andriamanitra dia feno 25 taona amin'ity taona 2018 ity ny Fiangonana Loterana Malagasy aty Eoropa (SP FLME) sy ny niasan'i Raiamandreny Pastora Raharijaonarivelo Edmond mivady teo amin'ny tanimboaloboky ny Tompo. Ny fankalazana ireo jobily ireo dia efa nanomboka tamin'ny Zaikakelin'ny Fikambanam-behivavy (FBL) natao tao amin'ny Fileovana Paris ny 17-18 Febroary 2018 ka hofaranana ny 27-28 Oktobra 2018 amin'ny isan-taonan'ny Synodam-paritany Eoropa (SP FLME) izay hatao any amin'ny FLM Marseille.

Ao anatin'izany dia feno 8 taona izay no nanokanana ny Fiangonana Loterana Malagasy eto Nantes (FLM Nantes, SP FLME) ary 17 taona kosa no niorenany.

Toy izao àry ny tantaran'ny fiangonana FLM Nantes :

 

DATY SY TANTARA :

I - MARTSA 2001 – OKTOBRA 2005 : Raiamandreny Pastora Raharijaonarivelo Edmond, Mpitondra fileovana Paris, no niandraikitra ny FLM Nantes.

- Martsa 2001 : Fiandohan'ny fiaraha-mivavaka FLM Nantes tao an-tokatranon'i Ramatoa Smith Lydia sy Smith Léonnette ary Andriamatoa Smith Toly mianakavy ; izay notarihin'ny Raiamandreny Pastora Raharijaonarivelo Edmond mivady, filoha lefitry ny Synodam-paritany Eoropa (FLME), sy Katekista Randriamalala Mirahoson mivady niaraka tamin'ny sampana fifohazana avy ao amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Paris (FLM Paris), Nenitoa Randriamalala Odette mianakavy, Nenitoa Rasoalalao Beby, Ramatoa Fanohizany Bakoly mivady, Ramatoa Ramananarivo Harisoa mivady,...

- 29/08/2004 : Nahazo toerana hiangonana ao amin'ny foyer fraternité, 3 rue Amiral Duchaffault 44300 Nantes, ny fiaraha-mivavaka eto Nantes. Natao tany an-tokatranon'i Dadatoa Razafindrabe André, 11 rue de Suisse 44000 Nantes, ny fotoana rehefa tsy mahazo fiangonana.

- 26/06/2005 : Namangy ny fiaraha-mivavaka FLM Nantes Raiamandreny Pastora Andriamihaja Joseph.

 

II - NOVAMBRA 2005 - JOLAY 2007 : Voatendry mpiandraikitra ny fiaraha-mivavaka FLM Nantes Raimandreny Pastora Randriamalala Edson, Fileovana Paris.

- 20/11/2005 : Tafatsangana ny komity sy ny biraon'ny fiaraha-mivavaka Nantes izay notarihin'i Raiamandreny Pastora Randriamalala Edson. Voafidy, filoha lefitra voalohany (Loholona) Andriamatoa Razafindrabe André, filoha lefitra faharoa (loholona) Ramatoa Doulin Irène, mpitantsoratra voalohany Ramatoa Maumont Bernadette, mpitantsoratra faharoa Ramatoa Razafindrabe Beby, ary mpitahiry vola Andriamatoa Velosaotsy Nambinina Eliezer.

- 21/05/2006 : Famangiana nataon'i Raimanandreny Pastora Volatombo Flavien ny fiaraha-mivavaka FLM Nantes.

III - NOVAMBRA 2007 : Narafitra amin'ny Fileovana Ile de France ny Fiangonana Nantes, ary Raiamandreny Pastora Raseta no mpiandraikidraharaha ny fileovana.

1 - AOGOSITRA 2007 - JONA 2011 : Raiamandreny Pastora Randriamalala Edson no niandraikitra ny FLM Nantes.

- 18/11/2007 : Famangian'i Raiamandreny Pastora Raseta ny fiangonana Nantes.

- 04/05/2008 : Fanokanana ny Fileovana Ile-de-France.

- 13-14/06/2009 : Isan-telovolan'ny Fileovana Ile-de-France natao teto amin'ny FLM Nantes izay mitondra ny Teny faneva hoe : « Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa.» 1 Jaona 4. 21.

- 11/04/2010 : Fanokanana ny Fiangonana Loterana Malagasy eto Nantes (FLME Nantes) izay mitondra ny Teny Faneva hoe : « Tahaka ny nanirahan'ny Ray Ahy no anirahako anareo kosa ». Jaona 20. 21b.

- 12/12/2010 : Fifidianana komity sy biraon'ny fiangonana FLM Nantes sy ny sampana ao aminy, izay notarihin'i Raiamandreny Pastora Raseta sy Raiamandreny Pastora Randriamalala Edson. Voafidy tamin'izany :

 • Komitim-piangonana : Andriamatoa Razafindrabe André (filoha lefitra – loholona), Ramatoakely Razanabola Fagnina Sarah (mpitantsoratra voalohany), Ramatoa Fichet Harivola (mpitantsoratra faharoa), Andriamatoa Velosaotsy Nambinina Eliezer (mpitahiry vola), Andriamatoa Razafindrabe Aina (mpanamarim-bola, KTLM), Ramatoa Razafindrabe Beby (FBL) ary Ramatoa Velosaotsy Nadia.

 • Komitin'ny fikambanam-behivavy (FBL) : Ramatoa Beby Razafindrabe, Johanna Charpentier, Asmina Menard, Nicole Picard, Nadia Velosaotsy ary Harivola Fichet.

 • Komitin'ny tanora (KTLM) : Andriamatoa Razafindrabe Aina (Filoha), Ramatoakely Razafindrakoto Herizo (Filoha lefitra), Ramatoakely Carina Malala (Mpitantsoratra voalohany), Andriamatoa Ndrenjarimanitra Jean (Mpitantsoratra faharoa), ary Andriamatoa Anivotahitry Elphongrineste (Mpitahiry vola).

IV – NOVAMBRA 2011 - OKTOBRA 2016 : Raiamandreny Pastora Andriamahenina Mamy no niandraikitra ny fiangonana FLM sederan'ny Nantes.

- 25/12/2011 : Famangiana voalohany nataon'i Raiamandreny Pastora Rakotovao Ivan.

- 08/01/2012 : Fanavaozana ny komitin'ny fiangonana sy sampana eto amin'ny FLM Nantes, izay notarihin'i Raiamandreny Pastora Andriamahenina Mamy. Voafidy tamin'izany :

 • Komitim-piangonana : Andriamatoa Razafindrabe André (Filoha lefitra voalohany, FDL), Ramatoa Raharisoa Marie Louise (Filoha lefitra faharoa, FIFIL) Ramatoakely Razanabola Fagnina Sarah (mpitantsoratra voalohany), Ramatoa Fichet Harivola (mpitantsoratra faharoa), Andriamatoa Velosaotsy Nambinina Eliezer (mpitahiry vola), Andriamatoa Razafindrabe Aina (mpanamarim-bola), Ramatoa Razafindrabe Beby (FBL), Ramatoa Velosaotsy Nadia.

 • Sampana fikambanam-behivavy (FBL) : Ramatoa Beby Razafindrabe (Filoha), Marie Louise Raharisoa (Filoha lefitra), Harivola Fichet (Mpitantsoratra voalohany), Hanta Rakotonirina (Mpitantsoratra faharoa), Mevasoa Ralaiarinosy (Mpitahiry vola) ary Asmina Menard sy Bodo Raveloniaina.

 • Sampana fifohazana (FIFIL) : Ramatoa Raharisoa Marie Louise (Filoha), Andriamatoa Razafindrabe André (Mpitantsoratra) ary Andriamatoa Ralaiarinosy Tanteliniaina (Mpitahiry vola), Ramatoa Razafindrabe Beby.

 • Sampana fikambanan-dehilahy (FDL) : Andriamatoa André Razafindrabe (Filoha), Allain Andriabonilaza (Mpitantsoratra), Alain Rakotoniaina (Mpitahiry vola), Nambinina Eliezer Velosaotsy ary Tanteliniaina Ralaiarinosy.

- 11/05/2013 : Hetsikasa voalohany fitoriana ny Filazantsara an-kira, nokarakarain’ny FLM Nantes. Rindrankira ara-pilazantsara izay mitondra ny Teny faneva hoe « Garder la foi » Matio 10. 32.

- 04/08/2013 : Voafidy ho mpitahiry vola vaovao Ramatoa Fichet Harivola, nisolo toerana an'i Velosaotsy Nambinina izay mpitahiry vola teo aloha.

- 08/09/2013 : Fanokanana an'i Andriamatoa Velosaotsy Nambinina Eliezer Katekista eto amin'ny FLM Nantes. Teny faneva « Fa Izy no ifalian'ny fontsika, Satria ny anarany masina no itokiantsika. » Salamo 33. 21.

- 10/10/2013 : Niova trano fiangonana ny FLM Nantes ; ka any amin'ny Eglise Saint-Médard, 3 rue de la Papotière 44300 Nantes, no toerana ivavahana isaky ny Alahady hariva (à 15H30) mandrak'ankehitriny.

 

 • 07/05/2014 : Fivoriana voalohany nataon'ny FFPM Nantes izay iraisan'ny FLM Nantes sy ny FJKM Nantes.

 • 31/05/2014 : Hetsikasa faharoa-fitoriana ny Filazantsara an-kira, izay nokarakarain’ny FLM Nantes dia ny « Festival Zafindraony ». Conference mikasika ny zafindraony sy spectacle zafindraony niarahana tamin'ny tarika Mozika Soa avy ao amin'ny FLM Orléans, tarika Zanatany avy ao amin'ny FLM Malakoff, tarika Mbasalala ary ny KTLM Nantes. Ny Teny faneva dia «Louez l’Éternel et célébrez son nom » Psaumes 92. 1, sponsorisé par Air France Nantes sy ny Trano Printy Loterana Malagasy. Ao anatin’izany, dia nisy fanaovana antsapaka tombola, ka ny loka voalohany, dia billets mandroso sy miverina ho an’olondroa eto Eoropa ka kristiana avy ao amin'ny Fjkm Nantes no nahazo ny loka voalohany. Nisy koa loka maro samihafa tamin'izany.

 

 • 22/06/2014 : Fotoam-pivavahana FFPM voalohany, fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana noho ny fankalazana ny 26 Juin 2014, natao teto amin'ny FLM Nantes.

 

 • 14/07/2014 : Mpiandry roa voalohany (Mpiandry « Fitiavana ») avy eto amin'ny FLM Nantes, natokana any amin'ny Toby Pouru Saint-Rémy. Teny Faneva : « Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. » Jeremia 31. 3b.

 

 • 13/09/2014 : Tafajoro ny biraon'ny FFPM Nantes ka ireto avy no voafidy mambra ao anatiny : Raiamandreny Pastora Andriamahenina Mamy no filoha (FLM Nantes), Dr. Randriamora Tony no Tonia (FJKM Nantes), Katekista Velosaotsy Nambinina Eliezer no Tonia lefitra (FLM Nantes) ary Ramatoa Hanitra Raharijaona no mpitahiry vola (FJKM Nantes).

 • 21-22/03/2015 : Nandray ny fihetseketsehana ara-panatanjahatena (Foot Synode) izay karakarain'ny KTLM Synoda Eoropa ny FLM Nantes.

 

 • 22/05/2015 : Voafidy filohan'ny fiangonana FLM Nantes Ramatoa Raharisoa Marie Louise nisolo an'i Andriamatoa Razafindrabe André.

 

 • 06/06/2015 : Hetsikasa fahatelo-fitoriana ny Filazantsara an-kira, izay nokarakarain’ny FLM Nantes dia ny « Gala-variété évangélique », niarahan'ny tarika Mbasalala sy ny KTLM Nantes. Ny Teny faneva dia « Toi, marche dans les voies du Seigneur » Psaumes 128. 1, sponsorisé par Air France Nantes sy ny Trano Printy Loterana Malagasy. Tao anatin’izany, dia nisy fanaovana antsapaka Tombola ka ny loka voalohany dia billets d'avion mandroso sy miverina ho an’olondroa eto Eoropa. Kristiana loterana eto Nantes no nahazo an'io loka voalohany io. Nisy koa loka maro samihafa.

 

 • 12/09/2015 : Tafika Masina nataon'ny FLM Nantes, notarihin'i Raiamandreny Pastora Andriamahenina Mamy. Ny Filazantsara araka ny Matio 6. 19-23 no nampaherazana ny kristiana tao an-toerana. Tafajoro tamin'izany ny fiaraha-mivavaka FLM Quimperlé mirafitra ao amin'ny FLM Nantes (SP FLME) sy ny komitin'ny fanorenana. Voafidy tamin'izany : Ramatoa Damour Marie Oclette (filoha), Ramatoa Smith Léonne (mpitantsoratra), ary Ramatoa Leroux Josette (mpitahiry vola).

 

 • 15/11/2015 : Tafika Masina tany Rennes, notarihin'ny Raiamandreny Pastora Andriamahenina Mamy, ka tafajoro koa tamin'izany ny fiaraha-mivavaka FLM Rennes, miray amin'ny FLM Nantes (SP FLME). Voafidy komity mpanorina : Andriamatoa Andriambonilaza Allain (filoha), Ramatoa Fichet Harivola (mpitantsoratra) ary Ramatoa Charpentier Johanna (mpitahiry vola).

- 13/12/2015 : Fanavaozana ny komitin'ny fiangonana sy ny sampana eto amin'ny FLM Nantes. Voafidy tamin'izany :

 • Komitin'ny fiangonana : Andriamatoa Mbasalala Zafimaneva (Filoha lefitra faharoa), Ramatoa Menard Asmina (Mpitahiry vola), Ramatoa Fanoerasoa-Castel Tinah (Mpitantsoratra voalohany) ary Ramatoa Velosaotsy Nadia.

 • Komitin'ny fikambanam-behivavy (FBL) : Ramatoa Nadia Velosaotsy (Filoha lefitra), Beby Rasoalalao (Mpitantsoratra), Françoise Ramariasivony (Mpitahiry vola).

 • Komitin'ny tanora (KTLM) : Andriamatoa Razafindrabe Hoby (Filoha), Andriamatoa Rakoto Alfonse (Mpitahiry vola), Ramatoa Menard Asmina (Mpitantsoratra), Ramatoakely Rapelanoro Rabenja Antsa.

 • Komitin'ny Sekoly Alahady (SALOMA) : Ramatoakely Rapelanoro Rabenja Antsa, Ramatoa Menard Asmina, Ramatoa Velosaotsy Nadia.

 • Komitin'ny fifohazana (FIFIL) : Ramatoa Rasoalalao Beby, Ramatoa Menard Asmina, Ramatoa Velosaotsy Nadia.

 • Komitin'ny fikambanan-dehilahy (FDL) : Andriamatoa Mbasalala Zafimaneva, Fanojosoa Leindroy, Razafindrabe Aina, Ramamonjisoa Nantenaina.

- 24/04/2016 : Ezaka (Rakitra) ho fanampiana amin'ny keré any Androy natao teto amin'ny FLM Nantes.

- 15/05/2016 : Fanokanana Diakona voalohany teto amin'ny FLM Nantes, Ramatoa Menard Asmina.

V – Desambra 2016 : Raiamandreny Pastora Raseta no mpitondra fitandremana La Rochelle sy mpitondra fileovana Ile de France (SP FLME). Ary Raiamandreny Pastora Rakotonirina Lalatiana no Pastora mpanampy eto amin'ny Fileovana :

- 15/01/2017 : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens I, izay niarahan'ny FLM Nantes sy ny Paroisse Sainte Marie de Doulon Nantes, tao amin'ny Eglise Saint-Médard, 3 rue de la Papotière, 44300 Nantes. Teny faneva : « L'amour du Christ nous presse ». 2 Co 5, 14. Ary koa nanombohana ny fankalazana ny faha-500 ny reformasionan'ny Lotera.

- 21/01/2018 : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens II, izay niarahana tamin'ny fiangonana rahavavy Katolika Frantsay, Paroisse Sainte Marie de Doulon Nantes. Teny faneva : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libération ». Ex 15, 2.

 

VAOVAO :

1) Asabotsy 27 sy Alahady 28 Oktobra 2018 : Isan-taona synoda-paritany FLM Eoropa. Toerana : Fileovana Marseille.

2) Asabotsy 10 sy Alahady 11 Novambra 2018 : Fiofanan'ny mpampianatra Sekoly Alahady Synodam-paritany Eoropa. Toerana : Fileovana Strasbourg.

×